மேல்காவனூர் வீரக்கல்

சிற்பத்தின் பெயர் - மேல்காவனூர் வீரக்கல்
சிற்பத்தின் அமைவிடம் - வேலூர் அரசு அருங்காட்சியகம்
ஊர் - வேலூர்
வட்டம் - வேலூர்
மாவட்டம் - வேலூர்
அமைவிடத்தின் பெயர் - வேலூர் அரசு அருங்காட்சியகம்
சிற்பத்தின் வகை - நடுகல் புடைப்புச் சிற்பம்
ஆக்கப் பொருள் - கல்
காலம் / ஆட்சியாளர் - கி.பி.15-ஆம் நூற்றாண்டு
ஒளிப்படம் எடுத்தவர் - மதுரை கோ.சசிகலா
ஒளிப்படம் வழங்கிய நிறுவனம்/ நபர் - தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்
சுருக்கம் - வேலூர் மாவட்டம், குடியேற்றம் வட்டத்திலுள்ள மேல்காவனூர் என்னுமிடத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற இந்நடுகல் ஒரு வீரக்குடும்பத்தை விவரித்து நிற்கிறது.
குறிப்புதவிகள் -

ஆசனபதம் (சிற்பநூல்), உக்கிரபீடம் (சிற்பநூல்), உபபீடகம் (சிற்பநூல்), தண்டிலம் (சிற்பநூல்), பரமசாயிகம் (சிற்பநூல்), மகாபீடபதம் (சிற்பநூல்), மண்டூகம் (சிற்பநூல்), மயமதம், மானசாரம், வாசுத்து சூத்திர உபநிடதம், ஸ்ரீதத்வநிதி, அனுபோக பிரசன்ன ஆரூடம், அருட் கொடி சிற்பசாஸ்திரக் கண்ணாடி, காக்கையர் சிற்பம் புசண்டர் சல்லியம், சர்வார்த்த சிற்ப சிந்தாமணி, சிற்பச் செந்நூல், வை. கணபதி ஸ்தபதி, மாமல்லபுரம் கலைக் கல்லூரி, மாமல்லபுரம், T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu iconography, Motilal Banarsidass Publisher, 1993 .